REFERENS

Bilderna nedan visar hur en verklig
organisering på tre timmar kan gå till.

oorganiserat
P
P

FÖRE

Garderoben i bilden nedan är rörig. Alltför många saker förvaras i ett begränsat utrymme. Dessutom är sakerna oorganiserade. Målet för organiseringen är att skapa utrymme så man lätt kan gå in i garderoben och nå hyllorna.

P

EFTER

Kunden var med för att fatta nya beslut som sakerna. Processen hölls på rätt köl genom coaching och rådgivning. Först rensade vi ut saker som ej behövdes. I detta fall fördes mycket elektronik till återvinning. Efter utrensningen organiserades det som kunden valt att spara. Liknande saker förvaras nu på samma plats, exempelvis alla sängkläder på en egen hylla.

Nu kan man lätt nå allt som förvaras på hyllorna. Det är dessutom lätt att underhålla och städa.

organiserat
P