TJÄNSTER

Enklare hjälper dig att få ordning och harmoni i hemmet.

Vi tar vår utgångspunkt i din nuvarande situation och hjälper dig skapa ett hem som stöder dig i vardagen.

Enklare - kartläggning
P
PKARTLÄGGNING

Kartläggning sker genom hembesök hos dig. Under kartläggningen går vi tillsammans igenom hur ditt hem ser ut just nu och vilka utmaningar som finns. Vi diskuterar vad ditt mål är och hur vi bäst når dit.

Vi skapar tillsammans en handlingsplan utifrån vad som känns rätt för dig. Du väljer sen att skapa ordning själv eller ta mig till fortsatt hjälp. Hembesöket tar ca 90 minuter.

Kostnad: 65 euro

P


ORGANISERING

Under en organisering går vi igenom en förhandsbestämd plats, exempelvis en garderob eller ett litet rum. Vi rensar ut saker och organiserar det du väljer att behålla. Utgångspunkten är hela tiden dina behov.

Du behöver vara på plats då det är du som tar alla beslut. Min roll är att inspirera, utmana och coacha dig i processen. Jag hjälper dig även med tips och råd för hur man organiserar och förvarar saker samt hur man upprätthåller ordningen.

En organisering tar 3 timmar. I priset ingår förbrukningsvaror samt resor till och från hemmet. Transport av begränsad mängd saker som ska doneras ingår. Transport av begränsad mängd saker till ÅVC mot extra avgift.

Kostnad: 155 euro

Enklare - Organisering
P